top of page

БИДНИЙ

ТУХАЙ

TOP STUDENTS Агентлаг нь 2014 онд байгуулагдсан ба дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын боловсролыг олгох гарцыг нээн ажиллаж байна. Манай агентлаг нь АНУ, КАНАД, АВСТРАЛИ, АНГЛИ, ХЯТАД, ИТАЛИ, ШВЕД, НЕДЕРЛАНД, ХОРВАТ улсын шилдэг 260 гаруй их дээд сургуулиудтай хамтран одоог хүртэл амжилттай ажиллаж байна.

bottom of page