top of page

ХЯТАДЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛЭГ

Манай байгууллага нь БНХАУ-ын Их дээд сургуулиудад Засгийн Газрын 100% тэтгэлэгт оюутан сурагчдыг хамрагдуулах боломжыг нээн ажилладаг.


Та тус улсад хэлний оноогүй байсан ч тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой ба тус сургуулийнхаа хэлний бэлтгэлд хамрагдан цааш үндсэн ангидаа орон суралцах юм.


Засгийн Газрын тэтгэлэг нь маш олон шат дараалалтай явдаг учир та жилийн өмнөөс материалаа бүрдүүлж өгөх ёстой байдаг .
Тэтгэлэгт юу багтдаг вэ?
БНХАУ-ын Засгийн газрын тэтгэлэг /Сургалтын төлбөр, байрны төлбөр, стипенд/
БНХАУ-ын Мужийн тэтгэлэг /Сургалтын төлбөр, байрны төлбөр, стипенд,/ зэрэг багтсан байдаг.


Бүрдүүлэх материалын жагсаалт /Бүх материал англи хэл дээр байх/

  • Анкет

  • Суралцах зорилгоо тодорхойлсон Эссэ /Бакалавр 500 үг, Мастер 800 үг, Доктор 1200 үг/

  • Гадаад паспортын хуулбар

  • Адестат, Дипломын хуулбар, дүнгийн хүснэгтийн хамт

  • Тодорхойлох захидал 2 ширхэг

  • Цээж зураг 2 хувь

  • Шагнал урамшуулал авч байсан бол батламж, сертификатууд

  • Эрүүл мэндийн шинжилгээний хуудас /Манай төвөөс авах/

bottom of page