top of page

Хэлний бэлтгэлээр АНУ, Канад, Англи, Австрали, Шинэ Зеландын сургуулиудтай гэрээтэй ажилдаг. Тус сургуулиуд нь хичээлийн хөтөлбөр, суралцах цаг, элсэлт авах хуваарь мөн төлбөрийн хувьд харилцан адилгүй байдаг. Тэдгээрийн сургалтын төлбөр болон зардал нь сургуулийн байршил, хот, амьдрах амжиргааны зардал зэргээс хамаараад харилцан адилгүй байдаг.
Хэлний бэлтгэлд 7 хоногоос 1 жил хүртэлх суралцах боломж байдаг ба та хэлний оноогоо авах хүртлээ суух боломжтой юм.


Хэрвээ та гэр бүлээрээ гадаадад суралцангаа амьдрах гэж байгаа бол Австрали улс хамгийн тохиромжтой орон юм. Хэлний бэлтгэлээр суралцахад хууль ёсны дагуу ажиллах эрх олгодог ганц орон ба гэр бүлээрээ явах, гэр бүлийн хүмүүс дагалдан виз мэдүүлэх ба бүтэн цаг ажиллах эрхтэйгээрээ маш том давуу талтай юм. Сургалтын төлбөрийн хувьд ч боломжийн, мөн уян хатан нөхцөлтэй байдгаас гадна боловсролын чанараараа дэлхийд дээгүүрт бичигддэг орон юм.


АНУ: (Ам. Доллар)
1 семестер: $4,320 - $5,990
1 жил: $9,000 - $14,000
7 хоног хичээллэх цаг: 19 – 21 цаг


Канад: (Кан. Доллар)
1 модуль: $2,500 - $2,970 /8-10 долоон хоног/
1 жил: $9,170 - $15,000
7 хоног хичээллэх цаг: 20-25 цаг
Элсэлт: 1,3,5,6,7,9,10 саруудад /сургуулиас хамаарна/


Англи: (Фунт Стерлинг)
1 модуль /10 долоон хоног/ - £2,575 - £4,900
1 жил /48 долоон хоног/ - £10,992 - £19,000
7 хоног хичээллэх цаг: 20-30 цаг
Элсэлт: 1, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10, 11 саруудад /сургуулиас хамаарна/


Австрали: (Авс. Доллар)
7 хоног: $250-$350
1 жил: $8,000-$10,000
7 хоног хичээллэх цаг: 20-25 цаг
Элсэлт: 7 хоног болгон элсэлт авна


Шинэ-Зеланд: (Шинэ Зел. Доллар)
2-17 долоон хоног: $390 (25 цаг, 9 00 -15 00 )
18-34 долоон хоног: $380 (25 цаг, 9 00 -15 00 )
35+ долоон хоног: $350 (25 цаг, 9 00 -15 00 )
Өглөөний анги: $290 (15цаг, 9 00 -12 00 )

Өдрийн анги: $190 (10 цаг, 13 00 -15 00 )

ХЭЛНИЙ БЭЛТГЭЛ

bottom of page