top of page

SCHOLARSHIP IN THE UK

Манай байгууллага Англи улсын ТОП их сургууль, коллежуудтай Бакалавр, Магистр, Докторын хөтөлбөрөөр хамтарч ажилладаг ба тэдгээр сургуулиудаас 10-50% хүртэлх ТЭТГЭЛЭГ авах боломжтой юм.

 

Тэтгэлэгт хамрагдахад та хэлний оноогоо авсан байх хэрэгтэй. Хэрвээ хэлний оноо тань тухайн сургуулийн босго оноонд хүрэхгүй байвал англи хэлний нэмэлт хөтөлбөрөөр тухайн сургуульд сурч болох юм. Мөн энэ нь ч адил зарим сургуулийн тэтгэлэгтхамрагдах боломжтой.

 

Гадаадын улс орон луу тэтгэлэгтэй суралцахыг хүсэж байгаа бол жилийн өмнөөс сургуулиа судлаад материалаа илгээсэн байх хэрэгтэй.

 

Английн Бакалаврын тэтгэлэгт ямар материал бүрдүүлэх вэ?

  • IELTS, TOEFL-ын онооны хуудас

  • Адистад эсвэл дүнгийн хуулга

  • Тодорхойлох захиа 2-3 ш

  • Эссэ

  • Гадаад пасспорт

  • Шагнал урамшуулал сертификат, нийгмийн идэвхт ажлууд

  • Банкны тодорхойлолт

Магистр болон Докторт тэтгэлэгтэй суралцах боломж байдаг ч маш өндөр шалгуурыг

давсан байх хэрэгтэй. Мэдээж эхлээд хэлний онооны шалгуураас эхлэх ба Дипломын голч

болон бусад илгээж буй материалуудыг харгалзан үзэж таны тэтгэлгийг тогтоох юм.

bottom of page