top of page
244.png

AMERICAN UNIVERSITY OF MALTA

Байршил: Bormla - Malta
 

American University of Malta (AUM) нь Малта улсын Cospicua хотод байдаг хувийн хэвшлийн их сургууль бөгөөд Газар дундын тэнгисийн төв 

COMING

SOON  

More..

COMING

SOON  

More..
bottom of page